MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tháng Tám 31, 2015 2:27 chiều

 

Tham gia giao lưu văn nghệ:  DSC_0278

Tham gia thể dục, thể thao: 1424484095241

Hoạt động trang trí lớp:    DSC_0183

DSC_0185