Liên hệ

Trường Tiểu học Mỹ Thịnh

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Trần Nguyên An – Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503 810 675 – Email:mythinhtieuhoc@gmail.com