Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Tháng Năm 4, 2018 3:54 chiều

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 13/BC-THMT Mỹ Thịnh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Về việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, an toàn trường học

Thực hiện công văn số 486/SGD&ĐT- CTTT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, an toàn trường học; trường tiểu học Mỹ Thịnh báo cáo việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, an toàn trường năm học 2017 -2018 học cụ thể như sau:
I. THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
1. Nghiên cứu nội dung công văn số 3765/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018; Công văn số 4108/BGDĐT-GDTC ngày 07/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018; Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 8/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018; công văn số 1155/SGDĐT-CTTT ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất, Y tế trường học và công nghệ thông tin năm học 2017-2018 để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
2. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các văn bản liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục thể chất, y tế trường học và công nghệ thông tin.
II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống
– Triển khai thực hiện Kế hoạch số 180/KH-PGDĐT ngày 10/9/2017 của Phòng GD&ĐT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2017-2020; hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ V – 2018 ( tìm hiểu trên Website: http://hocvalamtheobac.vn). Sử dụng thiết thực, có hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội,…
– Tăng cường, công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong ngành Giáo dục. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh.
– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 18/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”.
– Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường.
– Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường tiếp tục xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Ban giám hiệu ban hành nội quy giao tiếp, nội quy học sinh
– Tăng cường xây dựng thư viện, tủ sách lớp học để tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, yêu quý sách. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.
2. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trường học, an toàn trường học, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường
– Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 168/KH- PGDĐT-CTTT ngày 31/8/2017 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học và triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông giai đoạn 2017-2020”.
– Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.
– Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, phòng, chống bạo lực học đường. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống các tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, bạo lực học đường.
– Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ trong nhà trường, tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo thẩm mỹ.
– Tăng cường công tác quản lý học sinh bán trú. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.
– Tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học theo các quy định về công tác y tế trường học tại các nhà trường. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
– Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm thực hiện đúng quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, bệnh tay, chân, miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp, vi rút Zika, sốt rét, giun sán…)

Tích cực tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Năm học 2017 -2018 có 342/345 học sinh nhà trường tham gia BHYT đạt tỉ lệ: 99,13%
3. Công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội trong nhà trường.
– Chi bộ nhà trường đến thời điểm hiện tại có 13 đảng viên. Cấp ủy chi bộ duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng, công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng nhằm tăng cường sự vững mạnh, lãnh đạo toàn diện của chi bộ trong các hoạt động của nhàtrường. Năm 2014 chi bộ nhà trường có 7 đảng viên. Từ năm 2014 đến năm 2017 chi bộ kết nạp thêm 8 đảng viên.
– Công tác Đoàn thanh niên trong nhà trường hoạt động sôi nổi, luôn đi đầu trong các phong trào của nhà trường, đặc biệt tích cực tham mưu giới thiệu cho chi bộ các quần chúng tích cực để kết nạp đảng.
– Công tác Đội của nhà trường luôn được duy trì và giữ vững tốp đầu của các trường tiểu học trong huyện, nhiều năm liền được huyện Đoàn tặng Giấy khen. Liên đội nhà trường hoạt động năng nổ nhiệt tình góp phần tạo nề nếp tốt trong nhà trường.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc;
– Lưu THMT.

Trần Nguyên An